[PL] 🌾 RavenRP 🌾 | 📝 WL:OFF 📝 | 💰 20K NA START 💰 | 💲 Ekonomia:MEDIUM 💲 | 🎮 Bardzo dobry FPS 🎮 |